cv-ketel instellen en optimaliseren

  • Home
  • I
  • cv-ketel instellen en optimaliseren

Dit doen we in drie stappen:

  1. Waterzijdig inregelen

De meeste mensen hebben nog nooit gehoord van waterzijdig inregelen. Eigenlijk is het heel simpel. Cv-leidingen hebben weerstand. Hoe langer de leiding, hoe meer weerstand. De cv-ketel moet het water door de leidingen pompen. De radiator het dichtst bij de cv-ketel, heeft het minst aantal meters leiding tussen de cv-ketel en de radiator. De radiator met de meeste afstand tot de cv-ketel, heeft het meeste aantal meters leiding en dit geeft dus meer weerstand. Kortom, de eerste radiator krijgt te veel water en de laatste te weinig. Door te zorgen dat de eerste radiator minder water krijgt, krijgen de andere radiatoren automatisch meer. Door dit voor alle aangesloten radiatoren te doen ontstaat een waterzijdige balans. Vereniging Eigen Huis heeft hier een duidelijk filmpje over gemaakt. 

  1. Instellingen ketel aanpassen aan afgiftesysteem

We stellen de ketel zo in dat deze niet meer vermogen levert dan het afgiftesysteem kan afgeven. Ook controleren we de pompinstellingen en passen deze indien nodig aan.

  1. Instellingen thermostaat

We kijken onder andere of de aanvoertemperatuur omlaag kan, waardoor de cv-ketel zuiniger wordt. Ook controleren we of de instellingen zodanig staan dat ze goed aansluiten op het gebruik van de woning of het gebouw.

>